Cross Docking

השירות מעניק פתרון מושלם ללקוחות עסקיים מגוונים המעוניינים בשירותי אספקה לכל רחבי הארץ על בסיס משטחים בודדים, זאת באמצעות שימוש בפלטפורמת השרשרת האספקה של המרכז הלוגיסטי. השירות מכוון ליצרניות מקומיות מכל הסוגים, קמעונאים, סיטונאיים, יבואנים וסוחרים. שירות האספקה מציבה את לקוחותינו בשורה אחת עם החברות הגדולות במשק ומאפשרת להם להתחרות בשוק בעזרת הרחבת יכולת האספקה ומסוגלות לספק סחורות לכל רחבי הארץ, בעלות סבירה ובטווח זמן קצר ביותר